Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hàng tháng của lao động làm công ăn lương tại Việt Nam đứng ở mức 5,3 triệu đồng trong quý II/2017, giảm 316.000 đồng so với quý trước nhưng tăng 372.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cho thấy dân số trung bình của Việt Nam hiện là 93,7 triệu người, trong đó số người lao động từ 15 tuổi trở lên tính đến thời điểm 1/7/2017 vào khoảng 54,5 triệu người, tăng 162,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016.

Trong số này, lao động nam là 28,3 triệu người, chiếm 52% lực lượng, còn lao động nữ là 26,2 triệu người, chiếm 48% lực lương lao động.

Số lao động đang có việc làm trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 53,4 triệu người, gồm 21,6 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 13,6 triệu người làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng, và 18,2 triệu người làm ở khu vực dịch vụ.

Số người thất nghiệp trong quý II là 1,12 triệu người, giảm gần 21,1 nghìn người so với quý I/2017 và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,28%, trong đó khu vực thành thị là 3,22%, khu vực nông thôn là 1,81%.

Minh Tuệ

Xem thêm: