Người điều khiển phương tiện giao thông có thể bị phạt 600.000 – 800.000 đồng nếu vi phạm các quy định về bật đèn chiếu xa (đèn pha). Theo Luật Giao thông đường bộ, một trong những điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới là phải có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu. Tuy vậy, việc sử dụng đèn chiếu xa, chiếu gần cũng phải đúng quy định, bảo đảm an toàn chung của người tham gia giao thông.

Cần lưu ý, không được bật đèn chiếu xa (đèn pha) tùy tiện:

  • Khoản 12 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm trong thời gian từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này.
  • Theo khoản 3 Điều 17 Luật Giao thông đường bộ cũng quy định xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa..
  • Theo điểm b, điểm g Khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu người điều khiển xe ô tô vi phạm các quy định về bật đèn chiếu xa nêu trên thì mỗi hành vi vi phạm bị xử phạt từ 600.000 – 800.000 đồng.
  • Đối với người điều khiển xe máy, nếu sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều thì bị phạt tiền từ 60.000 đến 80.000 đồng theo quy định tại điểm G khoản 1 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.
  • Người sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư thì bị phạt từ 80.000 – 100.000 đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

– Bên cạnh đó, trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn, người điều khiển xe ô tô, xe máy phải bật đèn chiếu sáng, nếu không bật thì bị sẽ xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt từ 600.000 – 800.000 đồng với người điều khiển ô tô và phạt từ 80.000 – 100.000 đồng với người điều khiển xe máy, theo Điều 5, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ

ThanhThanh(TH)