Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu giảm mạnh trong quý II/2016 khi Chính phủ liên tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ và cho phép sử dụng Quỹ bình ổn giá khi giá cơ sở tăng cao.

Theo báo cáo do Bộ Tài chính công bố tối ngày 18/8, số dư Quỹ Bình ổn Giá xăng dầu tính đến cuối tháng 6/2016 còn 1.495,4 tỷ đồng, giảm đến hơn một nửa so với mức 3.787,1 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 3/2016.

Cụ thể, tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong quý II là 1.525,3 tỷ đồng, còn tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong kỳ là 3.821,6 tỷ đồng.

Sau khi cộng, trừ tiền lãi phát sinh, số dư Quỹ bình ổn giá còn 1.495,4 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá đã giảm trong cả 2 quý đầu năm 2016, nhưng mức giảm trong quý II mạnh hơn nhiều.

Nguyên nhân giảm mạnh của Quỹ bình ổn giá là liên Bộ Công thương-Tài chính trong quý II đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu và cho phép họ sử dụng Quỹ trong bối cảnh giá cơ sở tăng cao.

Tính đến cuối quý II, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ bình ổn lớn nhất. Các doanh nghiệp đầu mối khác cũng có số dư quỹ dương, trừ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil).

Hạo Nhân