Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 3/2015 cả nước nhập siêu tới 1,39 tỷ USD, trước đó của Tổng cục Thống kê ước tính nhập siêu 600 triệu USD.

Công bố cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 3 đạt hơn 13,34 tỷ USD. Cộng cả quý 1/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 36,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch nhập khẩu, trong tháng 3 đạt gần 14,74 tỷ USD. Cộng cả quí I, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 38,7 tỷ USD.

Về cán cân thanh toán, tháng 3 cả nước nhập siêu tới 1,39 tỷ USD, lớn hơn nhiều con số 600 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Vì thế mức nhập siêu trong quý I cũng tăng lên 2,4 tỷ USD, lớn hơn nhiều số ước tính là 1,8 tỷ USD.

Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 3 xuất khẩu đạt 9,1 tỷ USD, tăng 42,3% so với tháng trước; Cộng cả quí I đạt 24,53 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch nhập khẩu của khối FDI, trong tháng 3 đạt 8,93 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng trước; Quí I đạt 23,66 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 3 các doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu 170 triệu USD, nâng mức xuất siêu của khối FDI trong quí I lên 870 triệu USD. Còn các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 2,47 tỷ đô, đây là con số kỷ lục trong thời gian gần đây.

Thành Long