Tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày 6 và 7/10, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Theo đó, tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang; linh cữu tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 6/10 đến 7h30 ngày 7/10; lễ truy điệu tổ chức vào 9h, ngày 7/10. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP. HCM cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư.

Trong hai ngày Quốc tang 6 và 7/10/2018, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Thanh Thanh (Tổng hợp)