Sau nhiều đợt thảo luận rất căng về việc cơ sở pháp lý, các luật hiện hành về việc không được phép vay nợ quốc tế để trả nợ trong nước, cuối cùng Quốc hội vẫn đành phải cho phép phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để có tiền trả nợ trong nước của Chính phủ trong năm 2015, 2016 với tổng mức tối đa là 3 tỷ USD.

Bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng tương ứng 4,95% GDP

Với đa số phiếu tán thành, sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước với tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.014.500 tỷ đồng, cộng thêm cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95%  GDP.

Quốc hội giao Chính phủ trong năm 2016 thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Chính phủ cần thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, tăng cường thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục thu vào ngân sách Nhà nước 75% số tiền lãi dầu, khí được chia nước chủ nhà, lợi nhuận của Liên doanh dầu khí Việt – Nga trong năm 2016; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư.

Về chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.

Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách năm 2016
Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách năm 2016

Quốc hội cũng đồng ý Chính phủ phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định.

Phát hành trái phiếu quốc tế

Chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỷ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, 70% đảm bảo từ 5 năm trở lên.

Quốc hội cũng chấp thuận thực hiện việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ trong năm 2015, 2016 với tổng mức tối đa là 3 tỷ đô la Mỹ.

Sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại 10 doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Trường hợp ngân sách Trung ương năm 2015 bị hụt thu, cho phép sử dụng không quá 10.000 tỷ đồng trong đó để cân đối, đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Sử dụng 30.000 tỷ đồng đưa vào dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Thành Long

Xem thêm: