Cá nhân có hành vi gian lận BHYT có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Ngoài ra, cá nhân trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù từ 2-7 năm, hoặc phạt tiền tối đa từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. 

Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Lần đầu tiên, nhóm tội danh vi phạm BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được đưa vào vào phạm vi chịu trách nhiệm hình sự, theo trang thông tin của Bảo hiểm Xã hội cho hay.

Cụ thể, Bộ Luật quy định nhóm tội danh này trong 3 Điều:

  • Điều 214 – Tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp;
  • Điều 215 – Tội gian lận BHYT;
  • Điều 216 – Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động (NLĐ).

Các tội danh này thuộc Mục B “Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm” của Chương XVIII- Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Các hành vi vi phạm đều bị khép vào hình thức xử phạt hành chính và xử phạt tù theo các mức khác nhau theo mức độ vi phạm.

Cá nhân trốn đóng có thể bị phạt tù tới 2-7 năm

Tại Điều 216, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) quy định người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: nếu không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên với số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng (hoặc trốn đóng BH cho từ 10 người đến dưới 50 NLĐ).

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng năm đến 3 năm: nếu trốn đóng BH từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; trốn đóng BH cho từ 50 người đến dưới 200 người; không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc của 10 đến dưới 50 NLĐ từ 6 tháng trở lên, và vẫn tái phạm sau khi đã xử phạt vi phạm hành chính).

Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2-7 năm: nếu trốn đóng BH 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng BH cho 200 người trở lên; không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (số tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, hoặc của từ 50 người đến dưới 200 người)

Ngoài ra, lần đầu tiên Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) mở rộng đối tượng hình sự sang pháp nhân thay vì chỉ cá nhân như trước.

Tổ chức có tư cách pháp nhân phạm tội theo quy định tại Điều 216, sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng (khoản 1); phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng (khoản 2 ); phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng (khoản 3).

Gian lận BHYT: Phạt tù tối đa 10 năm 

Điều 215 về “Tội gian lận BHYT” quy định:

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: nếu chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.

Phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: nếu chiếm đoạt số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng…

Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: nếu chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Điều 214 về “Tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp” quy định:

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: nếu cá nhân chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.

Các hành vi bao gồm: lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, hồ sơ BH thất nghiệp lừa dối cơ quan BHXH; dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp.

Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) sẽ có hiệu lực trong năm 2016.

Phan A

Xem thêm: