Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Habeco và các đơn vị thành viên phải nộp vào ngân sách nhà nước thêm 1.847 tỷ đồng. Ngoài ra, Habeco cũng bị phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn, chính sách giá mua bia, chính sách tiêu thụ sản phẩm.

Kết luận trên được đưa ra sau khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cùng các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 tại Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và các đơn vị thành viên.

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong số 1.847 tỷ đồng kiến nghị nộp bổ sung ngân sách bao gồm gần 4,5 tỷ đồng tiền tăng nộp thuế giá trị gia tăng; hơn 441 tỷ đồng tăng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; hơn 9 tỷ đồng tăng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và 381 triệu đồng tăng nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, các khoản phải nộp khác là gần 1.392 tỷ đồng và tổng công ty này được kiến nghị giảm các khoản phải thu ngân sách nhà nước gần 5,8 tỷ đồng.

Phát hiện nhiều sai phạm, Habeco bị đề nghị nộp ngân sách thêm hơn 1.800 tỷ đồng
Sau Sabeco, đến lượt Habeco bị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp bổ sung ngân sách.

Kết quả kiểm toán tại Habeco cho thấy, năm 2016 doanh thu của tổng công ty mẹ đạt gần 7.676 tỷ đồng, tăng hơn 12% (tương ứng 844 tỷ đồng) so với năm 2015. Trong đó, với việc bán được 529,9 triệu lít bia đã mang về cho Habeco 6.629 tỷ đồng doanh thu cùng với thu từ bán vật tư, nguyên liệu là 1.037 tỷ đồng và doanh thu từ kinh doanh khác là hơn 9,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tổng công ty này.

Cụ thể, Habeco không thực hiện mua nguyên vật liệu chính thông qua đấu thầu mà thực hiện chào hàng cạnh tranh cho lô hàng trên 5 tỷ đồng. Điều này đã vi phạm quyết định do chính tổng công ty này đặt ra trước đó.

Bên cạnh đó, Habeco cũng không tổ chức đấu thầu mua nguyên liệu Malt mà chỉ chào hàng hạn chế, rồi chọn giá chào thấp nhất để làm giá mua. Số lượng mua cũng không tập trung vào một nhà cung cấp có giá thấp nhất mà lại phân bổ cho nhiều nhà cung cấp theo giá thấp nhất.

“Điều này hạn chế tính cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro thông đồng giữa các nhà cung cấp”, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Thêm vào đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra chính sách tiêu thụ sản phẩm, giá mua bia của Habeco còn nhiều thiếu sót.

Về chính sách giá mua bia của công ty mẹ đối với các công ty con, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng Habeco chưa có sự liên hệ giữa giá mua với giá thành hay lợi nhuận của nhà sản xuất, việc xác định giá mua đều dựa trên cơ sở giá mua của năm trước được điều chỉnh theo yếu tố thuế hoặc giá đầu ra.

Về chính sách tiêu thụ sản phẩm, Habeco ban hành giá bán các sản phẩm cho 2 công ty phân phối ra thị trường vẫn còn nhiều thiếu sót. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Habeco bán bia lon/chai cho hệ thống các đại lý cấp 1 theo hình thức mua đứt bán đoạn và ràng buộc giá bán ra của đại lý cấp 1 không cao hơn 7% giá mua, nhưng thực tế lại chưa kiểm soát được giá bán ra.

Nguyễn Trang