Bộ Tài chính cho biết đã nhận được 60 ý kiến tham gia từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức phản hồi về việc tăng trần mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, và đa số các ý kiến nhất trí. Tuy nhiên, báo cáo giải trình cho thấy không có ý kiến phản hồi từ người dân.

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo, giải trình về ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT).

Trong văn bản bản của mình, Bộ Tài chính cho biết tới nay đã có 60 ý kiến tham gia, trong đó có 14 ý kiến từ của các bộ, ngành, 42 ý kiến của các địa phương, và 4 ý kiến tham gia từ các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác.

Qua tổng hợp, Bộ Tài chính cho biết đa số (40/60) các ý kiến phản hồi “nhất trí hoàn toàn” với nội dung dự thảo tăng “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường đánh vào mặt hàng xăng dầu. Chỉ có một số ý kiến đóng góp về câu chữ, kỹ thuật soạn thảo dự thảo đã được Bộ Tài chính tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đăng nội dung dự thảo Nghị quyết tăng thuế BVMT trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Phản hồi về việc tăng trần thuế môi trường với xăng dầu, không có ý kiến người dân
Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít

Theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu lên mức trần trong khung là nhằm hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm, đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong giải trình của mình, Bộ Tài chính cho rằng dầu mazut (FO) là loại chất đốt gây ô nhiễm môi trường vì chứa hàm lượng lưu huỳnh cao (từ 2.0-3.5 mg/kg), khi đốt cháy sẽ tạo ra khí sunfuaro (SO2), một loại khí rất độc hại cho môi trường. Do đó, Bộ đề nghị giữ như dự thảo Nghị quyết là điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với dầu mazut từ 900 đồng/lít lên mức trần trong khung là 2.000 đồng/lít.

Đối với các sản phẩm xăng, dầu khác, Bộ Tài chính cũng tái khẳng định việc kiến nghị nghị điều chỉnh mức thuế BVMT lên mức trần trong khung.

Cụ thể, mức thuế BVMT đối với xăng sẽ tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít, dầu hỏa từ 300 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít, mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg, nhiên liệu bay giữ ở mức trần hiện hành là 3.000 đồng/lít.

Bộ Tài chính nhận định, với phương án điều chỉnh nêu trên và nếu Nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 7/2018 sẽ chịu tác động, tăng khoảng từ 0,27-0,29% so với tháng 6/2018. Nghị quyết sẽ làm tăng CPI bình quân cả năm 2018 thêm 0,11-0,15%, vẫn nằm trong chỉ tiêu CPI năm 2018 được Quốc hội giao (4%).

Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường như xăng dầu sinh học (xăng E5, E10, dầu diesel B5, B10, túi ni lông thân thiện với môi trường).

Minh Tuệ