Đây là một câu chuyện xưa như chính nền kế hoạch tập trung: các lãnh đạo chính trị giao hạn ngạch để cấp dưới đáp ứng, và những người ở tuyến đầu không tránh khỏi việc phải giả mạo dữ liệu, gian lận, và sáng tạo ra các cách để ra vẻ đáp ứng được yêu cầu.

Gần đây nhất tại huyện Lan Lăng, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, hiện tượng trên diễn ra dưới hình thức hạn ngạch phá thai: Các quan chức quản lý việc kiểm soát dân số được lệnh rằng họ cần phải thực hiện một số lượng nhất định các ca phá thai ép buộc – điều này gắn chặt với chính sách một con của Trung Quốc – nếu không họ sẽ bị phạt. (Đạt mức hạn ngạch sẽ được thưởng 1.500 nhân dân tệ (5,3 triệu) còn không đạt sẽ bị phạt 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7 triệu)

Nhưng nếu thậm chí còn không có đủ phụ nữ mang thai “bất hợp pháp” trong xã, một điều kiện phải có để tiến hành phá thai ép buộc, thì làm thế nào?

Đây là nơi các sáng kiến nảy sinh. Các quan chức tại huyện Lan Lăng và các xã trong huyện này đã nghĩ ra cách, họ chỉ cần chuyển công việc trên cho những người môi giới.

Những người môi giới sẽ thu mua các giấy chứng nhận phá thai từ các huyện khác và bán cho các cán bộ tại huyện Lan Lăng, các cán bộ này sẽ nộp chúng cho cấp trên của họ và được khen ngợi vì đã làm tốt công tác phá thai.

Câu chuyện này đã được Peng Pai, một trang web tin tức trực tuyến đăng tải. Bốn bí thư xã đã nói với trang tin này rằng mỗi người trong số họ đã được giao hạn mức phá thai là 0,4%, có nghĩa là cứ 1.000 phụ nữ trong khu vực, thì phải có 4 ca phá thai được báo cáo.

Xem thêm:

Trong xã của một quan chức của Đảng có 1.500 phụ nữ, vậy nên hạn mức của ông này là 6 ca. Nhưng chỉ có một phụ nữ trong xã có thai ngoài quy định, cô đã bị phá thai, nhưng cán bộ xã này đã phải mua 5 giấy chứng nhận phá thai khác từ các ca phá thai đã diễn ra tại một bệnh viện cộng đồng ở một nơi khác trong huyện.

“Ban đầu, thông tin phá thai từ một phụ nữ là khoảng 2.000 nhân dân tệ (7 triệu), nhưng sau đó nó tăng lên đến 5.000 nhân dân tệ (17,6 triệu), và cuối cùng là hơn 10.000 nhân dân tệ (35,4 triệu)”, ông Xu (không phải tên thật) nói. Ông này thấy rằng bên môi giới quá vô lý và cố xin từ chức, nhưng được cho biết rằng ông không thể từ chức nếu không đạt mức hạn ngạch.

Bên môi giới đã kiếm các giấy chứng nhận phá thai từ những người phụ nữ đã thực sự phá thai tự nguyện, sau đó tìm một người đàn ông chưa lập gia đình ký một văn bản xác nhận rằng anh này sống với người phụ nữ đó mà không kết hôn – họ thu xếp các giấy tờ, và đưa giấy chứng nhận này cho các bí thư của Đảng.

Tất nhiên, những người này được trả tiền hoa hồng từ khoản tiền thưởng dành cho các cán bộ nói trên.

Frank Fang & Matthew Robertson, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Mai Lan biên dịch

Xem thêm: