Ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố Kết luận thanh tra DongA Bank và công bố Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng này. Đồng thời NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank.

Mời xem bài:Ngân hàng Đông Á bị rơi vào kiểm soát đặc biệt

Để bảo đảm hoạt động DongA Bank an toàn, ổn định, đúng pháp luật, ngày 20/8/2015, NHNN đã có Quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Ông Trần Phương Bình thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc DongA Bank; đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc DAB.

Đồng thời NHNN đã có Quyết định trưng tập 02 cán bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để thay thế các chức danh điều hành của các cá nhân nêu trên. Theo đó, Ông Võ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm Tổng Giám đốc DAB thay thế Ông Trần Phương Bình và Ông Phạm Thế Nguyên, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch 2 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chỉ định làm Phó Tổng Giám đốc DAB thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Việc chỉ định nhân sự tham gia điều hành DAB là một trong các giải pháp để tăng cường kiểm soát, bảo đảm hoạt động của DAB được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thành Long

Từ Khóa: