Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN thực hiện đầy đủ các quyền của toàn bộ cổ phần của mình và những người liên quan tại hai ngân hàng Sacombank và Phương Nam cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH ngày 12/8/2015 chấp thuận nguyên tắc sáp nhập NHTMCP Phương Nam (SouthernBank) vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên cơ sở tự nguyện của 02 ngân hàng, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Đồng thời, yêu cầu hai ngân hàng SouthernBank và Sacombank có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định về việc sáp nhập, hợp nhất trình NHNN xem xét, chấp thuận việc sáp nhập.

Trước đó, Sacombank và SouthernBank đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 11/7/2015 và 14/7/2015. Tại đại hội, cổ đông 2 ngân hàng đã thông qua đề án sáp nhập SouthernBank vào Sacombank, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần thực hiện giao dịch sáp nhập và giao cho Hội đồng quản trị Sacombank thực hiện các công việc liên quan đến việc sáp nhập.

Sau sáp nhập, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 22.645 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên toàn quốc; tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, Phương Nam và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan sẽ ủy quyền cho NHNN. Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Trong suốt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, NHNN luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản.

Sacombank cho biết tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ với khách hàng vẫn được đảm bảo, đồng thời với nguồn lực vốn mạnh hơn, Ngân hàng có thể nâng cao hơn nữa về quy mô và chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng khả năng cung ứng vốn ra thị trường.

Đây là lần thứ tư trong năm nay, NHNN đã thực hiện tái cơ cấu NHTM yếu kém, mà trước đó là mua bắt buộc với giá 0 đồng đối với 3 ngân hàng là Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Oceanbank, Ngân hàng PGbank.

Thành Long