Kể từ ngày 11/11/2015, ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), theo tin Sacombank,  vừa công bố cho biết.

Theo Nghị quyết ngày 11/11/2015 của HĐQT Sacombank, thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank kể từ ngày 11/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ngày 12/8/2015 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có công văn chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank, NHNN Việt Nam cho biết, ông Trầm Bê tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng SouthernBank, Điều lệ ngân hàng Sacombank sau khi nhận sáp nhập SouthernBank đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, SouthernBank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan. SouthernBank đã chính thức sáp nhập vào Sacombank kể từ ngày 1/10/2015.

Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn, hiệu quả.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Thành Long

Xem thêm: