Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã chính thức bị cho thôi chức vào ngày 19/7/2015 theo Quyết định số 1105/QĐ-TTg do Thủ tướng ký cùng ngày, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Khánh –  Tổng giám đốc PVN tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN trong thời gian Bộ Công thương xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên mới.

Được biết, việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn căn cứ trên đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ.

Hiện ông Sơn được giao về Bộ Công thương để Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công công tác.

Ông Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN vào ngày 8/7/2014 theo Quyết định số 1123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi giữ chức Chủ tịch PVN, ông Sơn là Phó tổng giám đốc PVN. Trước đó, ông là Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank trong vòng 2 năm.

Phan A tổng hợp

Xem thêm: