Gần đây, xuất hiện một bài toán được cư dân mạng thảo luận rất hứng thú và sôi nổi, không biết bạn có thể đưa ra được đáp án chuẩn xác không đây?

Đề bài là:

Minh mua bánh mì hết 25 đồng, Minh trả cho ông chủ tiệm bánh mì 100 đồng, ông chủ không có tiền trả lại, nên cầm 100 đồng này sang tiệm bánh mì bên cạnh đổi tiền trả lại cho Minh. Minh cầm bánh mì và 75 đồng tiền lẻ rời đi.

Một lát sau, ông chủ tiệm bánh bên cạnh không hiểu sao nói 100 đồng tiền vừa nãy là tiền giả, thế là ông chủ tiệm bánh mì đành phải mang 100 đồng sang trả cho ông chủ bên cạnh.

Xin hỏi ông chủ tiệm bánh mì đã lỗ bao nhiêu tiền?

A: 75 đồng

B: 100 đồng

C: 125 đồng

D: 150 đồng

E: 175 đồng

F: 200 đồng

Có hai đáp án tham khảo:

Đáp án 1. Nếu như tính cả 25 đồng tiền bánh mì mà ông chủ tiệm bán cho Minh, 75 đồng đưa trả Minh và 100 đồng trả cho ông chủ tiệm bên cạnh. Vậy thì tổng cộng ông chủ tiệm bánh lỗ là 200 đồng.

Câu trả lời bổ sung cho câu hỏi: muốn kiểm tra xem ông chủ tiệm lỗ bao nhiêu tiền, chỉ cần xem số tiền thu vào và số tiền chi ra là biết.

Đầu tiên sẽ tính xem số tiền thu vào: Ông chủ tiệm từ đầu đến cuối chỉ thu vào một tờ tiền 100 đồng tiền giả, nên hiển nhiên số tiền thu vào là không đồng.

Lại xem số tiền chi ra: Ông chủ tiệm bán cho Minh 25 đồng là tiền bánh mì, còn có 75 đồng là tiền, cho nên số tiền đưa cho Minh là 25+75 =100 đồng. Số tiền trả cho ông chủ tiệm bánh mì bên cạnh là 100 đồng. Cho nên tổng số tiền chi ra cho Minh và ông chủ tiệm bên cạnh là 200 đồng.

Kết luận: Ông chủ bánh mì thu vào 0 đồng, chi ra 200 đồng, cho nên ông thiệt hại 200 đồng.

Đáp án 2. Minh cầm 25 đồng là tiền bánh mì và 75 đồng tiền lẻ, như vậy Minh được lợi 100 đồng. Ông chủ tiệm bánh tổn thất 100 đồng. Việc đổi tiền không có tổn thất nào cả.

Toàn bộ giao dịch này chỉ có 100 đồng mà có thể tính đến tổn thất 200 thì chẳng phải quá dư thừa rồi sao?

(Ảnh: allpostersimages.com)

Còn bạn, bạn cho rằng ông chủ tiệm bánh bị tổn thất bao nhiêu tiền?

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: