Trong 6 tháng đầu năm 2017, mỗi ngày Việt Nam có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng cũng có đến 210 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, nghĩa là cứ hơn 3 doanh nghiệp ra đời thì 2 lại đóng cửa.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, Việt Nam đã cấp phép thành lập mới cho 61.276 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, mỗi ngày bình quân Việt Nam có thêm 340 doanh nghiệp thành lập mới. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới là 9,7 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 18.100 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với tổng số tiền 859,2 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 1,46 triệu tỷ đồng.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng là 15.379 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 76,7 nghìn doanh nghiệp.

Ngược lại, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng là 5.443 doanh nghiệp, trong đó phần lớn chủ yếu là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm đến 92,2%).

Số tạm ngừng hoạt động trong nửa đầu năm lên đến 37.907 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này đồng nghĩa với việc mỗi ngày bình quân có khoảng 210 doanh nghiệp tạm đóng cửa.

Minh Tuệ

Xem thêm: