Thảo luận tại hội trường ngày 13/6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội tán đồng với việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản qua đó hướng tới mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu nhằm tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, đối chiếu với tài sản thu nhập tăng thêm khi được đề bạt, bổ nhiệm.

Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành quy định đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản là cán bộ từ Phó phòng UBND cấp huyện và tương đương trở lên; một số cán bộ, công chức cấp xã, người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Các đối tượng này có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Trong khi đó, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng, bên cạnh các đối tượng kê khai theo luật hiện hành, thì mở rộng đối với mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre).  (Ảnh: Nhân Dân)

ĐB Lê Thị Thủy (Hải Dương); đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre)… cho rằng việc mở rộng đối tượng kê khai, tài sản thu nhập như dự thảo Luật là cần thiết. ĐB Lê Thị Thủy (Hải Dương) cho biết, qua tham khảo kinh nghiệm của các nước cho thấy, cần phải kiểm soát được tài sản, thu nhập trong toàn xã hội.

Ở nước ta, đã có các quy định của pháp luật và đã thực hiện trong thực tiễn để từng bước kiểm soát tài sản trong toàn xã hội như: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Do đó, dự thảo Luật mở rộng đối tượng kê khai là phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và phù hợp với Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị Khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII là tiến tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên thì đều phải kê khai tài sản.

ĐBQH Lê Thị Thủy (Hải Dương).  (Ảnh: Nhân Dân)

Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre) cho rằng, việc mở rộng mọi cán bộ, công chức đều có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nhằm tạo cơ sở dữ liệu so sánh, đối chiếu với tài sản thu nhập tăng thêm khi được đề bạt, bổ nhiệm.

Dự thảo Luật đã đưa ra các giải pháp khả thi, đảm bảo việc kiểm soát đối tượng kê khai bổ sung bằng cách tăng các ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu kê khai (Điều 30), tăng cường thanh toán qua thẻ, tài khoản (Điều 31). Hơn nữa, trong khi dự thảo luật mở rộng đối tượng phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước thì không có lý do gì lại thu hẹp phạm vi trong nhà nước, mà đối tượng này lẽ ra là đối tượng bắt buộc kê khai.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). (Ảnh: Nhân Dân)

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) dẫn ví dụ về một số trường hợp như có cô gái mới 19 tuổi hay những người giữ chức vụ là trưởng, phó phòng đã có biệt phủ xây trên khuôn viên hàng ngàn mét vuông. Vậy tài sản đó từ đâu mà có? đại biểu đặt vấn đề.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp được phản ánh về kê khai nhưng chúng ta không làm được gì bởi chúng ta không có luật điều chỉnh vì con thành niên không phải kê khai. Từ bất cập thực tế, đại biểu đề nghị khi có dư luận, báo chí vào cuộc về khối tài sản “khủng” nghi tham nhũng, thì có thể yêu cầu con thành niên cũng phải kê khai tài sản.

Quốc hội dành cả ngày 13-6 để thảo luận dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi trong một phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Tùng Anh (TH)