Liên quan đến việc tử hình Nguyễn Hải Dương, nhiều người có thắc mắc, những tử tù như Nguyễn Hải Dương sẽ được làm gì trước khi bị hành quyết?

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, quy trình tử hình với tử tù nói chung và Nguyễn Hải Dương nói riêng sẽ được quy định tại Luật thi hành án Hình sự và Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (Nghị định 82/2011).

Trước khi bị đưa ra thi hành án tử hình, các tử tù sẽ được ăn, uống, viết thư, ghi âm lời nói gửi lại thân nhân.

Cụ thể, trước khi bị đưa ra thi hành án tử hình, tử tù được hưởng tiêu chuẩn ăn, uống gấp 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam.

Về trình tự thi hành án, theo quy định, tử tù sẽ được cảnh sát áp giải đến nơi làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình. Sau đó, cán bộ chuyên môn thuộc Công an nhân dân hoặc Quân đội nhân dân lăn tay, kiểm tra danh bản, chỉ bản, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu có liên quan… báo cáo Hội đồng thi hành án tử hình về kết quả kiểm tra.

Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình sẽ công bố quyết định thi hành án với tử tù. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp có nhiệm vụ giao các quyết định trên cho người chấp hành án để người đó tự đọc. Quá trình công bố và đọc các quyết định phải được chụp ảnh, ghi hình, ghi âm và lưu vào hồ sơ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình sẽ ra lệnh thi hành án tử hình. Sau khi thi hành án, bác sỹ pháp y xác định tình trạng của người đã bị thi hành án của tử tù và báo cáo kết quả cho Hội đồng.

Thanh Minh