Ngày lễ Quốc khánh của Việt Nam sắp đến và nhiều người lao động một lần nữa lại băn khoăn về vấn đề ngày nghỉ và lương thưởng.

Do ngày 2/9 năm nay rơi vào thứ Sáu, nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ 2/9-4/9.

Tính chung cả năm 2016, những người thuộc diện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ lễ tổng cộng 22 ngày.

Về tiền lương, trang Thư viện Pháp luật cho biết người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong ngày 2/9/2016. Điều này được căn cứ theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012.

Trong trường hợp người lao động đi làm thêm vào ngày này, tiền lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường. Điều này được dựa theo Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012.

Còn nếu làm thêm vào ban đêm ngày 2/9/2016, người lao động sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Về tiền thưởng, người sử dụng lao động không bắt buộc phải có thưởng trong dịp Quốc khánh 2/9, nên có thể tự quyết định mức tiền thưởng trong dịp này tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Điểm này được căn cứ theo Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012.

Hạo Nhân

Xem thêm: