Những bức ảnh đám mây dưới đây trông rất kỳ lạ, hình như đang dự báo một hiện tượng thời tiết bất thường nào đó hoặc chỉ đơn giản là gió đã tạo ra chúng. Nhưng có một đặc điểm là trông chúng có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với con người nhỏ bé trong vũ trụ này.

Cuộn sóng dâng trào (Ảnh: internet)
Cuộn sóng dâng trào (Ảnh: internet)
Như núi lửa phu trào (Ảnh: internet)
Núi lửa phu trào (Ảnh: internet)
Đám mây UFO (Ảnh: internet)
Đám mây UFO (Ảnh: internet)

Thể hiện như vũ bão (Ảnh: internet)
Thể hiện như vũ bão (Ảnh: internet)
Giống như những con sứa (Ảnh: internet)
Giống như những con sứa (Ảnh: internet)
Ánh quang minh trên chóp đá (Ảnh: internet)
Ánh quang minh trên chóp đá (Ảnh: internet)
Tầng lớp bụi mịt mù kéo đến (Ảnh: internet)
Tầng lớp bụi mịt mù kéo đến (Ảnh: internet)
Ốc đảo trên bầu trời (Ảnh: internet)
Ốc đảo trên bầu trời (Ảnh: internet)
Những thớ mực (Ảnh: internet)
Những thớ mực (Ảnh: internet)
Sự kết hợp giữa thiên đàng và trái đất (Ảnh: internet)
Sự kết hợp giữa thiên đàng và trái đất (Ảnh: internet)

Theo secretchina

Xem thêm: