Có một thực tế không thể phủ nhận là: dê núi còn tuyệt vời hơn cả những tay leo núi hay những kẻ mạo hiểm tài tình nhất.

Những con vật này có thể dễ dàng leo trèo trên những vách đá cheo leo nhất, thậm chí kể cả trên những dốc núi dựng đứng. Chúng không hề sợ hãi, có khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, và móng guốc của chúng dường như đang phá vỡ các định luật về trọng lực.

Dưới đây là những bức ảnh cho thấy loài dê núi dũng cảm đến như thế nào.

(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)

(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)
(Ảnh: Brightside)

Video về một chú dê núi con thể hiện tài năng leo trèo mạo hiểm:

Theo Brightside
Quang Minh

Xem thêm: