Phương pháp vẽ tranh trên mặt nước còn được gọi là nghệ thuật in giấy cẩm thạch, hay nghệ thuật Ebru.

Nghệ thuật này đòi hỏi một loại giấy đặc biệt, và một loại màu vẽ không tan trong nước. Họ dùng những chiếc bút đầu nhọn để vẽ ra những hoa văn đẹp mắt, xong họ đậy giấy vẽ lên trên để những hình ảnh in lên đó, cuối cùng cẩn thận lấy giấy vẽ ra. Thế là một tác phẩm đặc sắc đã ra đời.

▼ Đầu tiên là tạo bối cảnh

gio 6 giot mau vao nuoc 1

▼ Tiếp theo là nhỏ màu vẽ

gio 6 giot mau vao nuoc 2

▼ Vẽ ra những hình đẹp mắt

gio 6 giot mau vao nuoc 3

▼ Khi vẽ xong liền đậy giấy vẽ lên trên

gio 6 giot mau vao nuoc 4

▼ Vậy là tác phẩm đã hoàn thành.

gio 6 giot mau vao nuoc 5

Video:

Thiên Minh 

Xem thêm: