Trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng lãnh đạo MobiFone đã thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho vốn ngân sách nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vừa được TTCP công bố cho thấy từ khi thành lập đến khi xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần, tình hình tài chính kinh doanh của AVG rất khó khăn chứ không “khả quan” như báo cáo của MobiFone, theo Vnexpress.

Nhiều lãnh đạo MobiFone bị truy trách nhiệm trong vụ mua lại 95% cổ phần AVG
Ảnh minh họa.

Cụ thể, từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định AVG liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 xấp xỉ 1.633 tỷ đồng, bằng 45% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, AVG sử dụng vốn cho kinh doanh dịch vụ truyền hình chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng. Vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Đến cuối tháng 3/2015, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp xấp xỉ 2.660 tỷ đồng, chiếm 73,3% vốn điều lệ.

Bất chấp tình hình kinh doanh bết bát của AVG, Mobifone vẫn sử dụng kết quả thẩm định giá có phần cảm tính do AMAX xác định là 16.565 tỷ đồng để đàm phám giá mua cổ phần mà không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng. Bên cạnh đó, AMAX đã sử dụng số liệu đầu vào không có cơ sở để xác định là khoản giá trị tài sản vô hình ngoài bảng cân đối kế toán lên tới 13.448 tỷ đồng.

Sau khi loại trừ 2 khoản trên, giá trị vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm 31/3/2015 chỉ là 1.983 tỷ đồng. Trong khi đó, giá Mobifone mua 95% cổ phần AVG là 8.889,815 tỷ đồng. Việc định giá này gây thất thoát cho nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng.

Với thiệt hại nghiêm trọng nói trên, TTCP truy trách nhiệm về xử lý kinh tế, trong đó Bộ Thông tin Truyền thông và MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền mà MobiFone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG, truy thu từ MobiFone nộp vào ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 1,3 tỷ đồng, theo Lao Động.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán của MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỷ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 2 công ty tư vấn (AMAX và VCBS).

Bên cạnh đó, rất có thể nhiều cá nhân lãnh đạo MobiFone có khả năng sẽ đối diện với xử lý hình sự khi TTCP kiến nghị khởi tố điều tra.

Diệu Thu