Vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2014 cho 2 dự án góp phần xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Yanagi Jun, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản và bà Ayaka Arai, Điều phối dự án Tổ chức Save the Children Japan tại Việt Nam đã ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và đảm bảo an ninh lương thực cho những người nghèo nhất” (giai đoạn 3), Số tiền viện trợ cho dự án được ký kết là 469.131 USD. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Nhật Bản là đơn vị thực hiện dự án. Dự án được thực hiện trong 3 năm tại tỉnh Yên Bái.

Tại Yên Bái, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, tỷ lệ thấp còi và tỷ lệ chậm phát triển của trẻ em nông thôn của tỉnh cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước.

Để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em, Tổ chức Save the Children Japan thông qua hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do các tổ chức phi chính phủ (NGO) thực hiện trong vòng 2 năm qua kể từ năm 2013 đã hợp tác với Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Yên Bái thực hiện các hoạt động như bảo đảm lương thực, mở rộng các vườn rau dinh dưỡng, tăng thu nhập bằng tiền mặt, cải thiện kiến thức và kỹ năng về y tế và dinh dưỡng tại 6 xã của huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Ngài Yanagi Jun, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản và bà Yamaguchi Sumie, Giám đốc đại diện của Tổ chức JOICFP cũng ký dự án “Thiết lập trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực cho hộ sinh tuyến cơ sở ”, được viện trợ là 591.864 USD. Tổ chức JOICFP là đơn vị thực hiện dự án.

Nhờ sự nỗ lực nâng cao chất lượng y tế, sự cải thiện về các chỉ số y tế như tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đã giảm, nhưng chênh lệch về chất lượng dịch vụ y tế giữa thành thị và nông thôn vẫn còn lớn. Ví dụ, tại các trung tâm sức khỏe cộng đồng ở nông thôn và vùng sâu vùng xa thì quá nửa số lượng nhân viên y tế không được tập huấn trong một thời gian dài.

Trước tình hình này, Tổ chức Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản về Kế hoạch hóa gia đình (JOICFP) liên kết với Hội Nữ hộ sinh Việt Nam thông qua hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do NGO thực hiện đã cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe cho cả vòng đời của phụ nữ và xây dựng “Trung tâm sức khỏe phụ nữ” tại thành phố Huế, trở thành một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và thân thiện cho phụ nữ. Đồng thời tiến hành chỉ đạo kỹ thuật về dịch vụ y tế toàn diện cho cán bộ của Hội nữ hộ sinh Việt Nam.

Với các vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, thực hiện lại các khóa đào tạo dành cho nữ hộ sinh cấp xã, huyện và cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng cho địa phương, thực hiện các khóa giáo dục sức khỏe dành cho phụ nữ và người dân nông thôn ở vùng xa.

Đây là những dự án trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do NGO thực hiện (dự án góp phần xóa đói giảm nghèo tại châu Á).

Thành Tâm