Các nhà đầu tư nước ngoài đang tích cực đổ bộ vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017, với số dự án mới và số vốn đăng ký mới đều tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu mới nhất của Cục Đầu tư Nước ngoài cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/6/2017, Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 1.183 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 11,83 tỷ USD, tăng 57,9% về số dự án và tăng 56,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, bình quân mỗi ngày Việt Nam thu hút được khoảng 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới với số vốn bình quân 69,6 triệu USD/ngày.

Đó là chưa kể đến 549 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 5,14 tỷ USD, tăng gấp đôi về số lượt dự án và tăng hơn 1/3 về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tiền các nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra góp vốn, mua cổ phần trong nửa đầu năm 2017 cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 2,25 tỷ USD.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp FDI đạt 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, các dự án FDI mới giải ngân được 7,72 tỷ USD, tăng nhẹ 6,5% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Các nhà đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay đã đầu tư vào 18 lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đăng ký là 9,49 tỷ USD, tiếp đến là sản xuất và phân phối điện với 5,26 tỷ USD, và khai khoáng với 1,29 tỷ USD.

Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký đạt 3,06 tỷ USD (chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư), tiếp đến là Bắc Ninh với 2,85 tỷ USD (chiếm 14,8%), và Nam Định với 2,19 tỷ USD (chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư).

Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết hiện tại Việt Nam còn 23.594 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 306,3 tỷ USD, trong khi vốn giải ngân lũy kế ước đạt 162,57 tỷ USD (bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực).

Trong số 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với số vốn đăng ký 54,5 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản với 46,2 tỷ USD, Singapore với 41,2 tỷ USD, và Đài Loan với 30,6 tỷ USD.

Minh Tuệ

Xem thêm: