Những người tham gia bảo hiểm trên cả nước sẽ được in, cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới từ ngày 1/10. 

Ngày 28/9, vị đại diện BHXH Việt Nam, cho biết việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ triển khai đồng loạt cho người tham gia trên cả nước từ ngày 1/10/2017 khi tỉ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Trước thời điểm 1/10, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH.

Bên cạnh đó, mã số BHXH, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại.

Cấp mã số mới cho BHXH 

Việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất sẽ góp phần điều chỉnh tinh gọn, hợp lý, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hàng năm.

Khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để triển khai cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Khắc phục tình trạng một người có 4-5 sổ bảo hiểm xã hội bằng sổ bảo hiểm điện tử

Trong thời gian đầu thực hiện tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cổng thông tin giám định BHYT, trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng đi khám chữa bệnh nhưng cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên cổng phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bình thường cho người tham gia.

Cũng trong ngày 28/9, lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng cho biết, Việt Nam sẽ hoàn thành cấp mã số Bảo hiểm xã hội duy nhất vào năm 2018, tiến tới mã số an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai Hệ thống một cửa điện tử tập trung về “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đây, các đối tượng tham gia bảo hiểm phải trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xếp hàng, mất thời gian, chi phí. Hiện nay phương thức giao dịch được đổi mới qua ba kênh gồm: Giao dịch tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử, qua hệ thống bưu điện.

Thanh Thanh (TH)