Theo số liệu được Bộ Nhân lực Singapore công bố mới đây, người dân nước này đang làm việc ít giờ hơn so với trước.

Bộ Nhân lực Singapore đã tiến hành khảo sát thời gian làm việc và giờ làm thêm được trả lương của người lao động Singapore trong khoảng thời gian 10 năm, từ 2008 đến 2018. Đối tượng được khảo sát là những người làm việc toàn thời gian cho các cơ quan thuộc chính phủ và nhân viên của các công ty tư nhân có ít nhất 25 nhân viên trở lên.

Số liệu công bố cho thấy, trong năm 2018, người Singapore làm việc khoảng 44,9 giờ mỗi tuần, tương đương với gần 9 giờ làm việc mỗi ngày.

Con số này ít hơn 1,4 giờ so với mức trung bình 46,3 giờ làm việc được trả lương mỗi tuần ghi nhận vào năm 2008.

Ngoài ra, số giờ làm thêm đã giảm từ 3,8 giờ một tuần vào năm 2008 xuống còn khoảng 2,9 giờ một tuần trong năm 2018.

Bên cạnh đó, số liệu còn cho thấy số giờ làm việc hàng tuần của những người làm việc toàn thời gian đã giảm qua các năm, trong khi số giờ làm việc hàng tuần của những người làm việc bán thời gian lại tăng lên.

Số liệu cho thấy nhân viên bán thời gian làm việc 20,6 giờ một tuần trong năm 2017, tăng so với mức 18,7 giờ một tuần của năm 2007.

Thục Trân

Từ Khóa: