Tại buổi thảo luận ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24/2 về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Giàu cho rằng trong nhiệm kỳ tới đây, Chính phủ phải coi chống tham nhũng và cải thiện bộ máy công quyền là nhiệm vụ đột phá.

Ông đã nói người Nhật sợ nhất chi phí gầm bàn ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đọc Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ.

Cụ thể, chưa phản ánh đầy đủ mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí

Báo cáo cần đánh giá cụ thể hơn về chất lượng, hiệu quả và việc tổ chức triển khai những chính sách, biện pháp về tái cơ cấu nền kinh tế; nêu rõ kết quả cụ thể việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, kết quả giải quyết nợ xấu, nợ đọng xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ qua; vấn đề thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và bảo tồn, phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước, khắc phục tham nhũng, lãng phí của các doanh nghiệp này…

Về cải cách hành chính, một số thủ tục trong hoạt động của nhà nước còn phức tạp, rườm rà, chồng chéo, nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng “xin-cho”; bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh… tạo ra nhiều khe hở, dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao… gây lãng phí, tốn kém cho xã hội.

Chính phủ đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt ban hành nhiều cơ chế cụ thể để kiểm soát các hoạt động quản lý trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người dân, như trong lĩnh vực thuế, hải quan; đồng thời đã quản lý chặt chi tiêu công, giảm các đoàn đi nước ngoài không cần thiết bằng ngân sách nhà nước…

Tuy nhiên, Báo cáo còn chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí cũng như nguyên nhân và trách nhiệm; việc nỗ lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn; tình trạng lãng phí còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu, như việc xây dựng trụ sở, quảng trường, tượng đài, mua sắm và sử dụng tài sản công.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Nguyễn Văn Giàu nói “Trưa nay tôi đọc một tờ báo có nói rằng, người Nhật sang Việt Nam đầu tư sợ nhất là “chi phí gầm bàn.” Bây giờ đang thu hút đầu tư mới mà cứ để cho người ta nói như thế làm giảm đi sức hút đầu tư của chúng ta.” Ông Giàu cho rằng trong nhiệm kỳ tới đây, Chính phủ phải coi chống tham nhũng và cải thiện bộ máy công quyền là nhiệm vụ đột phá. Hơn nữa xã hội còn rất bức xúc về tham nhũng, lãng phí.

Khoảng cách giàu nghèo tăng rất cao, đáng báo động

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền đề nghị báo cáo của Chính phủ phải có thêm phần đánh giá về vấn đề xây dựng kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và hỗ trợ ngư dân thời gian qua như thế nào.

“Rồi trách nhiệm của Chính phủ đối với người dân, vai trò và trách nhiệm của Chính phủ trong việc xây dựng chính quyền địa phương thế nào, bởi đây là vấn đề quan trọng để đảm bảo thống nhất từ trung ương tới cơ sở”– ông Hiền nói.

Trong khi đó, cho rằng báo cáo của Chính phủ “còn nhiều vấn đề,” “bề bộn lắm,” Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước khẳng định khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng tăng, thậm chí tăng rất cao.

“Cái này đáng báo động. Khoảng cách này sẽ gây bất ổn xã hội. Từ nước giàu nhất tới nghèo nhất khoảng cách này cao sẽ gây xung đột, bất ổn xã hội. Mặc dù chúng ta làm được xóa đói giảm nghèo, nhưng nghèo của ta là nghèo cùng cực. Hàng năm phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm nghìn tấn gạo để cứu đói. Những người này không có vai trò của nhà nước là khó sống, khả năng tự nuôi sống mình không có, nên mới gọi là nghèo cùng cực. Trong khi đó chính sách của chính ta vẫn mang tính giải quyết tức thời, trong khi lẽ ra phải kích thích nội lực để họ vươn lên hội nhập với phát triển của đất nước”- ông Ksor Phước phân tích.

Thành Long

Xem thêm: