Gần đây ở Nhật Bản nổi lên một đề toán học, nghe nói phải có chỉ số thông minh từ 150 trở lên mới giải được, liệu có đúng là như vậy không? Chúng ta hãy cùng xem xem…

Đề thứ 1: 6 + 4 = 210

Đề thứ 2: 9 + 2 = 711

Đề thứ 3: 8 + 5 = 313

Đề thứ 4: 5 + 2 = 37

Dựa theo logic trên, hãy tính xem: 7 + 6 = ?

Khi bạn tính toán xong, hãy xem đáp án ở trang 2.