Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 20/7 đã quyết định giảm giá xăng Ron 95 xuống còn 16.000 đồng/lít và xăng Ron 92 còn 15.300 đồng/lít.

Giá bán xăng tại Petrolimex
Giá bán xăng tại Petrolimex

Quyết định này được đưa ra sau khi Liên Bộ Tài chính – Công thương điều chỉnh giảm giá xăng, trong khi giữ nguyên giá các mặt hàng dầu từ 3h00 chiều ngày 20/7.

Theo đó, giá xăng RON 92 được điều chỉnh giảm 665 đồng/lít, còn xăng E5 giảm 604 đồng/lít. Sau khi được điều chỉnh, giá bán xăng RON 92 không được cao quá 15.303 đồng/lít, còn xăng E5 không quá 14.843 đồng/lít.

Liên Bộ quyết định giữ nguyên giá các loại dầu diesel 0.05S, dầu hỏa và dầu mazut, theo đó giá bán dầu diesel không được cao hơn 12.298 đồng/lít, dầu hoả không quá 12.298 đồng/lít và dầu mazut không quá 9.001 đồng/kg.

Các mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng và giá dầu vẫn được giữ nguyên.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với xăng khoáng và xăng E5 được phép giảm về 0 đồng/lít. Đối với các loại dầu, mức chi sử dụng Quỹ cho dầu diesel giảm từ 472 đồng/lít xuống 51 đồng/lít, dầu hỏa giảm từ 669 đồng/lít xuống 254 đồng/lít, và dầu mazut giảm từ 151 đồng/kg xuống 136 đồng/kg.

Hạo Nhân

Xem thêm: