Theo công văn liên bộ Tài chính – Công Thương vừa cho phép các DN đầu mối tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 500 đồng/lít; dầu madut 180 CST 3.5S tăng 335 đồng/kg; giữ nguyên giá xăng RON92, xăng E5 và dầu hỏa.

Thông tin từ liên bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/4/2016 là 50,379 USD/thùng xăng RON 92; 45,973 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 47,844 USD/thùng dầu hỏa; 183,704 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề giảm -0,798 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng -1,6%); tăng +0,292 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +0,6%); giảm -0,037 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng -0,1%); tăng +2,668 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +1,5%).

Vì vậy, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với xăng khoáng từ 800 đồng/lít xuống còn 639 đồng/lít; xăng E5 từ 830 đồng/lít xuống 672 đồng/lít; dầu hỏa từ 887 đồng/lít xuống 878 đồng/lít; dầu diesel từ 1017 đồng/lít xuống 560 đồng/lít. Tuy nhiên, ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với dầu madut.

Sau khi thực hiện trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng RON 92 không cao hơn 14.940 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 14.442 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.373 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít và Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 7.560 đồng/kg.

Thời gian trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá áp dụng từ 16h ngày 20/4/2016. Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do các thương nhân đầu mối quyết định nhưng không sớm hơn 16h ngày 20/4/2016.

Petrolimex cho biết  giá xăng Ron 92 và xăng E5 của Tập đoàn này áp dụng từ 16h là 14.940 đồng/lít, xăng E5 là 14.440 đồng/lít (không đổi so với ngày 5/4), trong khi dầu diesel 0,005S có mức giá mới là 10.370 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so với ngày 5/4, dầu mazút 3,5S có mức giá mới là 7.560 đồng/kg.

Trong lần thay đổi ngày 5/4, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 được điều chỉnh tăng hơn 500 đồng, lên mức tối đa 14.940 đồng, xăng E5 là 14.442 đồng, các mặt hàng dầu giữ nguyên giá.

Thành Long

Xem thêm: