Tình hình lũ lụt xảy ra nghiêm trọng trên phạm vi rộng tại các tỉnh phía Bắc mấy ngày qua, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, để hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra, giúp người dân, DN vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, NHNN yêu cầu các TCTD:

  • Xem xét các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu. Qua đó, tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vốn vay…Đồng thời, tiếp tục xem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP;
  • Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn các tỉnh bị lũ lụt phối hợp với các sở, ngành, chi nhánh NHNN đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ theo quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
  • Căn cứ vào khả năng tài chính của các TCTD, có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Như vậy, với những giải pháp trên thì mong rằng các hộ nông dân và doanh nghiệp đã vay ngân hàng, nhưng bị thiệt hại tổn thất trong mưa lũ vừa qua sẽ được gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ trong trường hợp bị tổn thất do thiên tai quá lớn để có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tổ chức lại sản xuất.

Thành Long