Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ mới đây đã thông báo về việc lỗ 33.9 tỷ Franc Thụy Sĩ (tương đương với 34 tỷ độ la Mỹ) trong vòng 9 tháng đầu năm 2015. Lý giải cho việc này, NHTW Thụy Sĩ chính thức thông báo: “Kết quả kinh doanh của NHTW Thụy Sĩ phụ thuộc nhiều vào sự biến động của giá vàng, của tỷ giá ngoại tệ và của thị trường vốn. Những biến động mạnh đều gây ảnh hưởng và hiện tại NHTW cũng chỉ tạm kết luận là những biến động này sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hàng năm”. 

Có thể nói một phần nguyên nhân của việc lỗ này là do Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ quyết định xóa bỏ quy định về biên độ giao động của tỷ giá giữa đồng Franc Thụy Sĩ và các đồng ngoại tệ từ đầu năm nay. Trên thực tế, đồng Euro và đồng Đô la Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong rổ dự trữ ngoại tệ của NHTW Thụy Sĩ. Với quyết định xóa bỏ quy định về biên độ giao động tỷ giá này, đồng Franc Thụy Sĩ tăng hơn 10 phần trăm so với đồng Euro và tăng 2 phần trăm so với đồng USD trong vòng chín tháng đầu năm nay (theo số liệu của Bloomberg).

Bên cạnh đó, cũng giống như các nước khác, NHTW Thụy Sĩ cũng nắm giữ dự trữ bằng vàng và việc vàng giảm giá trong thời gian qua cũng gây lỗ cho NHTW Thụy Sĩ.  Dự trữ vàng quy đổi theo giá trị đã bị mất khoảng 3,3 tỷ Franc (khoảng 3,6 tỷ USD), do giá vàng giao dịch tháng 09/2015 đã sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, biến động không thuận lợi trên thị trường chứng khoán cũng đã khiến NHTW Thụy Sĩ mất đi 4,4 tỷ Franc (hơn 4,7 tỷ USD) từ cổ phiếu và các công cụ liên quan đến hoạt động chứng khoán.

Thu của NHTW được tính bằng cách so sánh chênh lệch giá trị của các tài sản ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ của một giai đoạn tính toán nào đó, do vậy những thông báo vào các thời điểm giữa các quý thông thường không có nhiều ý nghĩa lắm trong việc đánh giá kết quả kinh doanh của cả năm. Theo quy định về chức năng nhiệm vụ của NHTW Thụy Sĩ thì họ không cần phải tạo ra lợi nhuận khi thực thi chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, NHTW chịu trách nhiệm phải có đủ tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán cho các bang và các ngân hàng của các bang. Do vậy, với dự kiến sẽ bị lỗ trong năm 2015 đã khiến NHTW Thụy Sĩ đưa ra cảnh báo vào tháng 07/2015  cho các chính quyền tiểu bang và liên bang về việc cẩn trọng trong các nhu cầu cần thanh toán. Đây là một tin xấu đối với các chính quyền tiểu bang vì hiện giờ họ đang phải đối phó với việc tốc độ tăng trưởng chậm của kinh tế và nguy cơ tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Các nhà kinh tế cũng cho rằng việc lỗ lớn này sẽ ảnh hưởng đến Tổng thống Thomas Jordan của Thụy Sĩ trong việc chống lại các sức ép trên thị trường trong việc can thiệp bằng tiền tệ. Một số nhà kinh tế cũng chỉ trích quyết định xóa bỏ biên độ giao động tỷ giá của NHTW Thụy Sĩ trong năm nay.

Nhật Hạ tổng hợp

Xem thêm: