Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chiều 12/3 NHNN và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký các thoả thuận cho vay tín dụng ưu đãi nhằm giúp Việt Nam cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại Sài gòn.

Tổng giá trị dự án là 495 triệu USD, trong đó Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) cho vay 250 triệu USD, Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho vay 200 triệu USD. Vốn đối ứng từ TP. Hồ Chí Minh là 45 triệu USD.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thành lập 1945, chuyên cho vay với các nước phát triển và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thành lập 1960, chuyên cho vay các nước nghèo, là 2 trong số 5 tổ chức thành viên  của Ngân hàng thế giới.

Thời gian qua, WB đã giúp 4 dự án lớn giá trị hơn 600 triệu USD để hỗ trợ phát triển hạ tầng tại Sài Gòn, qua đó góp phần quan trọng nâng cấp hệ thống cơ sở giao thông đô thị và cải thiện môi trường, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở đây.

Với dự án Vệ sinh Môi trường TP. HCM giai đoạn 2 này, sẽ giúp cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư thông qua các hoạt động như xử lý nước thải, tăng cường năng lực quản lý dịch vụ nước thải và vệ sinh môi trường đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về ích lợi vệ sinh môi trường.

Dự án được xây dựng với mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực sông Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Quận 2, nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân thành phố, khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và hạ lưu sông Đồng Nai; cải tạo, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Trong đó, xây dựng tuyến cống đường kính 3,2m dài 8km từ giếng bờ Đông đến nhà máy xử lý nước thải; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè với công suất 480.000 m3/ngày tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2; Xây dựng hệ thống cống cấp 2, cấp 3 cho Quận 2 để thu gom nước thải từ các hộ dân và các khu dân cư đấu nối vào tuyến cống bao đưa nước thải về nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý vệ sinh môi trường và triển khai Dự án.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2015 – 2020, sau khi hoàn thành đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc lưu vực kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè và quận 2.

Với kinh nghiệm đã thực hiện thành công 4 dự án lớn của WB, người dân kỳ vọng các cơ quan quản lý của thành phố và các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng; không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện của dự án. Kỳ vọng thông qua dự án này, vệ sinh môi trường của thành phố sẽ được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho khoảng 1,3 triệu dân sống tại đây.

Thành Tâm