Ngày 1/6, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 124 triệu USD nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hệ thống giao thông công cộng tại một trong những hành lang giao thông chính của Sài Gòn.

Theo đó, dự án sẽ cấp vốn xây dựng một hành lang vận tải xe buýt nhanh nối An Lạc (phía tây bắc) với Rạch Chiếc (phía đông nam) thành phố, theo đại lộ Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, với chiều dài khoảng 23 km và 28 bến đỗ.

Dự án có tổng chi phí 137,45 triệu USD, bao gồm khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế 124 triệu USD. Khoản còn lại 13,45 triệu USD là vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế có thời hạn là 25 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Các điều khoản của khoản tín dụng hỗn hợp này bao gồm 1,25% lãi, 0,75% phí dịch vụ và 0,5% phí cam kết.

Dự kiến, khi hoàn thành, hệ thống sẽ có năng lực vận chuyển 28.300 hành khách mỗi ngày. Hệ thống được thiết kế với những tính năng đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, trẻ em và người tàn tật. Trong đó có thể kể đến các đặc điểm như: lối lên xuống xe có cùng mặt bằng với bến đỗ, giúp hành khách lên xuống cũng như đưa xe đẩy và các vật nặng khác lên xuống dễ dàng hơn. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tài trợ 28 xe buýt chạy bằng khí nén tự nhiên, một dạng năng lượng sạch giúp làm giảm khí thải, giảm ô nhiễm môi trường.

Dự án cũng sẽ cho thấy lợi ích của vận tải xe buýt nhanh, nhằm giúp chính quyền thành phố chuẩn bị xây dựng một mạng lưới trong tương lai gồm 6 tuyến, và đặt cơ sở giúp thành phố đưa ra các thể chế cần thiết để phát triển và quản lý một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống giao thông công cộng tại thành phố, qua đó tạo cơ sở tiến tới thành lập một cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng đồng bộ toàn thành phố với chức năng điều phối chiến lược, dịch vụ và qui định mức phí thống nhất giữa tất cả các loại hình giao thông công cộng như: hệ thống metro, tàu điện, xe buýt nhanh, và xe buýt.

Thành Long