Ngày 25/4 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương với giá 0 đồng.

Thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương đã bộc lộ những yếu kém, khả năng mất vốn gây ảnh hưởng an toàn hệ thống tài chính, vì vậy NHNN đã đặt Ngân hàng TMCP Đại Dương vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Hiện nay, với tổn thất tài chính nặng nề, bản thân Ngân hàng TMCP Đại Dương không có các giải pháp khả thi để khắc phục, tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định. Vì vậy, NHNN đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.

Quyết định nêu trên được đại diện Ngân hàng Nhà nước thông báo tại Đại hội cổ đông thường niên của OceanBank sáng ngày 25/4/2015.

Trong dự thảo quy chế làm việc được thông qua trước đó, OceanBank xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản. Vấn đề này sẽ được thông qua nếu có trên 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Trước khi NHNN công bố mua lại với giá 0 đồng, OceanBank đã tính tới phương án phát hành cổ phần để bổ sung vốn song không được cổ đông thông qua tại đại hội (chỉ có 33% đồng ý).

Kể từ khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị bắt tháng 10/2014, Ocean Bank trải qua nhiều biến động, đặc biệt là ở khâu nhân sự với 3 lần thay chủ tịch. Bà Nguyễn Minh Thu được bổ nhiệm thay ông Hà Văn Thắm, trước khi bị điều tra từ đầu tháng 1/2015. Hiện tại, người đại diện, phụ trách ngân hàng là ông Đỗ Thanh Sơn.

Việc NHNN trực tiếp mua lại toàn bộ 100% cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương sẽ giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tái cơ cấu lại Ngân hàng Đại Dương, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa ảnh hưởng tác động xấu trong hệ thống ngân hàng.

Như vậy NHNN trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương.

NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. NHNN khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương sẽ được đảm bảo.

Như vậy đây là lần thứ thứ 2 sau Ngân hàng Xây dựng bị NHNN mua lại với giá 0 đồng. Đầu tháng 2 vừa qua, NHNN đã mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng và trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) đối với ngân hàng này, qua đó chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu. Cổ đông của các ngân hàng yếu kém này bỗng nhiên trở thành trắng tay. Đây là bài học cho các nhà đầu tư, khi đầu tư vào những lĩnh vực mà mình không am hiểu và chứa đựng nhiều rủi ro thì có nguy cơ sẽ mất trắng.

Thành Long