Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1391/QĐ-NHNN ngày 21/7/2015, về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông được hoạt động theo giấy phép hoạt động số 0022/NH-GP ngày 12/9/1992 do NHNN cấp. Kể từ thời điểm sáp nhập thì Ngân hàng Mê Kông, với thương hiệu nhận diện của mình sẽ hết hiệu lực.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm: Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động số 0022/NH-GP ngày 12/9/1992 do NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông; Thực hiện thủ tục xóa tên Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2015. Như vậy, chậm nhất vào cuối tháng sau, cái tên Ngân hàng Phát triển Mê Kông sẽ chính thức mất khỏi thị trường tài chính sau 23 năm tồn tại. MDBank tiền thân là Ngân hàng Mỹ Xuyên, tập trung chủ yếu vào khu vực Đồng bằng Sông Cửu long nơi mà Maritime Bank không mạnh về mạng lưới và nguồn khách hàng.

Sau sáp nhập, ngân hàng mới có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng (Maritime Bank 8.000 tỷ đồng và MDB 3.750 tỷ đồng) với tổng tài sản khoảng 113.000 tỷ đồng. Theo báo cáo kiểm toán hiện nay, giá trị sổ sách của Maritime Bank là 11.000 đồng một cổ phiếu, của MDB là 10.500 đồng. Kỳ vọng sau sáp nhập sẽ nâng cao vị thế và sức mạnh của Maritime Bank, góp phần phục vụ tốt hơn nền kinh tế. Trước đó, để cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đã có hàng loạt thương vụ sáp nhập như Habubank sáp nhập vào SHB, Western Bank với Công ty Tài chính PVFC thành ngân hàng PVCom bank, HDBank với DaiA Bank, MHB với BIDV, PG Bank với Vietibank và Sacombank nhận sáp nhập Southern Bank.

Thành Long