Theo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) đã có nhiều vi phạm trong hoạt động, quản lý tài chính, cấp tín dụng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DongA Bank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, qua thanh tra cho thấy thời kỳ trước năm 2012, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DongA Bank.

Ngày 13/8/2015, NHNN đã công bố Kết luận thanh tra DongA Bank và công bố Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng này.

Đồng thời NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản.

NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với Ngân hàng này.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa Ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Trước đó, trong đại hội cổ đông thường niên của DongA Bank ngày 21/7/2015, ông Cao Sỹ Kiêm bất ngờ xin từ chức Chủ tịch và rút khỏi HĐQT, Ông Cao Sỹ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập của DongA Bank tháng 3/2012 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 4/2014 thay ông Phạm Văn Bự nghỉ hưu.

Trong năm 2014, DongA Bank hoạt động không được tốt, kết quả kinh doanh 2014 được trình bày tại đại hội, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 511 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013 và chiếm 24% tổng thu nhập thuần của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế dự phòng đạt 602 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 35 tỷ, tương ứng 7% kế hoạch.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, các doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh chưa sáng sủa, xuất khẩu liên tục giảm dẫn đến nhập siêu, cộng thêm việc Trung quốc liên tục phá giá đồng Nhân dân tệ đã làm khó khăn thêm cho nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng lại không được khỏe mạnh, từ đầu năm NHNN đã mua bắt buộc giá 0 đồng với 3 ngân hàng (Xây dựng, PGbank, Oceanbank), ngày hôm qua là Sacombank và Phương Nam, và ngày hôm nay là DongA Bank, đây thật sự là những tin không mong muốn với nền kinh tế Việt Nam.

Thành Long

Xem thêm: