Giá xăng dầu thế giới giảm liên tiếp, nhưng Việt Nam cứ giảm nhỏ giọt, bởi vì giá xăng dầu bị “cõng” quá nhiều thuế, phí bất hợp lý.

Thuế nhập khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít, thuế giá trị gia tăng 1.457 đồng/lít, tổng cộng các khoản thuế là 6.864 đồng, tương đương 42,8% giá bán lẻ xăng dầu.

Về việc thu quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít được 4.000 tỷ?

Ngày 2/2, Bộ Tài chính đã có thông báo về tình hình trích lập số dư và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu quý IV và cả năm 2015. Đến ngày 31/12/2015, quỹ bình ổn xăng dầu còn dư trên 3.970 tỷ đồng, so với số dư đầu năm 2015 là hơn 4.055 tỷ đồng, giảm 85 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại ngày 30/6/2015 và 30/9/2015 lần lượt là gần 1.800 tỷ đồng và gần 2.800 tỷ đồng.

Riêng trong quý IV/2015, các doanh nghiệp đã trích thêm được hơn 1.200 tỷ đồng cho quỹ bình ổn do giá xăng dầu thế giới liên tục giảm.

Các chi phí mà xăng “cõng” đang hơn 50% giá thành

Theo bảng giá cơ sở ngày 19/1/2015 thì thuế nhập khẩu (20%) là 1.505 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) là 902 đồng/lít, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít, thuế giá trị gia tăng là 1.457 đồng/lít, tổng cộng các khoản thuế là 6.864 đồng, tương đương 42,8% giá bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, 2 khoản chi phí định mức và lợi nhuận định mức cũng được tính vào giá xăng dầu là 1.350 đồng/lít. Các khoản thuế, phí kể trên lên đến 8.214 đồng/lít, tương đương 51,2% giá bán lẻ xăng dầu.

Một khoản khác là mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít cũng được tính vào giá cơ sở.

Trong số các khoản thuế, phí kể trên thuế bảo vệ môi trường, lợi nhuận định mức, quỹ bình ổn giá là những khoản đã từng gây bức xúc trong dư luận, nhiều ý kiến trái chiều về sự cần thiết của quỹ bình ổn giá xăng dầu, cho rằng không nên tiếp tục duy trì.

Đối với thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít được áp dụng từ 1/5/2015, quỹ bình ổn giá xăng dầu, rất nhiều ý kiến phản hồi nên thay đổi theo hướng giảm.

Người dân còn phải chịu thiệt giá xăng đến bao giờ?

Từ đầu năm 2016 đến nay giá xăng đã được điều chỉnh giảm 3 lần liên tiếp với mức giảm tương ứng là 373 đồng/lít vào ngày 4/1; giảm 590 đồng/lít vào ngày 19/1; giảm 729 đồng/lít ngày 3/2. Hiện tại, giá bán lẻ xăng RON 92 là 14.713 đồng/lít.

Đây cũng là giá thấp so với Việt Nam, nhưng so với mức giảm của thế giới thì vẫn là nhỏ giọt. Do giá xăng dầu giảm ít như vậy, tác động đến giá thành chi phí vận tải cũng như giảm giá thành hàng Việt là rất ít, điều này làm cho hàng hóa Việt Nam bị “đắt” lên, kém cạnh tranh so với quốc tế. Đây chính là một trong những lý do làm cho xuất khẩu của chúng ta bị giảm cả về số lượng và giá trị trong năm 2015.

Như vậy, chỉ vì lợi ích của ngành xăng dầu, họ đã không giảm mạnh giá xăng theo thế giới, nên người dân và toàn bộ nền kinh tế đã bị thiệt hại lớn. Liên bộ Tài chính-Công thương cần phải nhìn thấu đáo, nhìn xa hơn về lợi hại của việc giữ giá xăng dầu cao như hiện nay.

Thành Tâm

Xem thêm: