Trước thông tin từ 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ quy định dừng cho vay ngoại tệ, các doanh nghiệp đang rất hoang mang. Thực tế NHNN vẫn tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) được tự quyết cho vay ngoại tệ đối với 2 đối tượng: DN sản xuất hàng xuất khẩu và DN đầu mối kinh doanh xăng dầu đến hết năm 2015.

NHNN đã ban hành Thông tư số 43/2014/TT-NHNN Ngày 25/12/2014, quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Thông tư 43 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư 29/2013/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng trước đây.

Về đối tượng vay và cho vay bằng ngoại tệ, thông tư 43 quy định cácTCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại tệ được cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú.

Về nhu cầu được vay vốn bằng ngoại tệ không cần chấp thuận của NHNN:

Một là, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

Hai là, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2015 để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay. Thời hạn thực hiện việc cho vay này là đến hết ngày 31/12/2015. Như vậy, so với thông tư 29, việc cho vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu này đã được gia hạn thêm 1 năm;

Ba là, cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Đối với trường hợp này, Thông tư 43 yêu cầu khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Đồng thời, Thông tư 43 cũng quy định việc cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu được thực hiện đến hết ngày 31/12/2015;

Bốn là, cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài các trường hợp cho vay bằng ngoại tệ không cần chấp thuận của NHNN, Thông tư 43 cũng quy định một số trường hợp cho vay bằng ngoại tệ phải có chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN là trường hợp cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của chính phủ.

Như vậy, trong năm 2015 các DN sản xuất hàng xuất khẩu và DN đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn tiếp tục được vay ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình.

Thanh Long