Tại Ấn Độ những tăng nhân tu khổ hạnh rất được người khác tôn kính. Những người tu khổ hạnh họ tin tưởng vào sức mạnh của “nhọc cái tâm chí, khổ cái gân cốt và đói đến da bọc xương”. Họ coi thân thể là tội ác ở  thế gian trân tục, và chỉ có trừng phạt thể xác của bản thân thì cuối cùng mới được siêu thoát.

Những vị tăng nhân này không giống như những hòa thượng thông thường vốn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Họ thường bôn ba khắp nơi, bôi lên người tro bếp, đầu tóc hàng năm không gội.

Đây là ở thành phố Allahabad nằm ở phía bắc của Ấn Độ, vị tăng nhân của Ấn Độ giáo này đang luyện tập Yoga trên cây. Sau đó vị tăng này sẽ đến gột rửa tội lỗi và bụi trần tại sông Hằng.

tu kho hanh an do 0

Cuộc sống của những người này hoàn toàn không giống nhau, có người một đời chỉ tắm 2 lần. Có người thì 6 năm mới dùng “nước thánh” để tắm một lần. Có người thì mỗi sáng đều lên núi để tắm nước lạnh.

tu kho hanh an do 1

Các tăng nhân khổ hạnh thường có thói quen ngửa mặt lên nói chuyện với trời. Chính phủ ở đây đã cho phép những tăng nhân khổ hạnh được hút tài mà, dưới tác dụng của chất kích thích này, có vẻ như giúp họ “giao lưu với thần linh” được lưu loát hơn. Có rất nhiều tăng nhân có đôi mắt rất đỏ, nghe nói là hậu quả của việc hút tài mà này.

tu kho hanh an do 2

thay tu kho hanh 5 thay tu kho hanh 6 thay tu kho hanh 8 thay tu kho hanh 9 thay tu kho hanh 10 thay tu kho hanh 11 thay tu kho hanh 12 thay tu kho hanh 13 thay tu kho hanh 14 thay tu kho hanh 15

Thiên Minh

Xem thêm: