Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn phí phí môn bài trong thời hạn 3 năm, bên cạnh phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu…

Theo Nghị định 39/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ đầu năm nay, hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn nhiều loại phí như phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, phí thẩm định và cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được nhiều ưu đãi. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Nghị định này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch & Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngân sách Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018, xác định rằng các doanh nghiệp loại này gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người. Số doanh nghiệp này cũng phải đáp ứng một trong hai tiêu chí, có tổng vốn không quá 100 tỷ đồng, hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Quang Minh tổng hợp