Thử nghiệm sức mạnh của máy ép thủy lực luôn khiến người xem không biết chán. Lần này một người muốn thực hiện thử thách mới: ép xác rùa đen.

Huy Hoàng

Xem thêm: