Chỉ mới quý I năm 2016, số doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể đã lên tới 22.963, tăng 23,9% so với cùng kỳ, là số kỷ lục từ trước đến nay. Cùng với tăng trưởng GDP giảm cho thấy bức tranh kinh tế vĩ mô đang có những khó khăn, thách thức.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, quý I cả nước có hơn 23.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186.000 tỷ đồng, tăng 24,8% về số lượng và tăng 67,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế chững lại cùng những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới khiến các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động đã lên tới 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 8.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và hơn 12.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I là 2.919 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp khó khăn tạm ngừng hoạt động và số hoàn tất thủ tục giải thể quí 1 là 22.963 doanh nghiệp, nếu trừ số này thì số doanh nghiệp tăng thêm trong quí này là 737 doanh nghiệp.

Nhưng bản chất doanh nghiệp giải thể là đã ngừng hoạt động, không tạo ra giá trị mới, người lao động đã thực sự mất việc. Trong khi 23.700 doanh nghiệp mới thì chưa biết khi nào mới hoạt động, mới tạo được việc làm mới cho những người lao động thất nghiệp.

Thành Long

Xem thêm: