Theo Tổng cục Thống kê mới công bố, nhập siêu tháng 10/2015 ước tính 100 triệu USD, nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,1 tỷ USD; khu vực FDI xuất siêu 13 tỷ USD. Điều đáng ngại đây là con số nhập siêu kỷ lục của các doanh nghiệp trong nước trong suốt mấy năm qua, chưa có dấu hiệu giảm.

Về xuất khẩu

Tháng 10, xuất khẩu ước tính đạt 14,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 10/2015 của khu vực kinh tế trong nước giảm 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 5,7%.

10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 134,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39,6 tỷ USD, giảm 3,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95 tỷ USD, tăng 14,3%.

Những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 25,8 tỷ USD, tăng 32,7%; hàng dệt may đạt 19,2 tỷ USD, tăng 10,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,7 tỷ USD, tăng 44%; giày dép đạt 9,6 tỷ USD, tăng 15,4%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,6 tỷ USD, tăng 9%…

Những mặt hàng xuất khẩu giảm là dầu thô, than đá và một số mặt hàng nông sản giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Dầu thô giảm 0,2% về lượng và giảm 49,1% về kim ngạch; than đá giảm tương ứng là 75,8% và giảm 65,7%; cà phê giảm 28,9% và giảm 30,8%; gạo giảm 6,5% và giảm 13,3%; riêng cao su tuy lượng tăng 4,7% nhưng do giá cao su thế giới giảm mạnh nên kim ngạch giảm 14,9%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 10 tháng cũng chỉ đạt 5,4 tỷ USD, giảm 17%.  

Về nhập khẩu

Tháng 10 ước tính nhập khẩu đạt 14,5 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 tỷ USD, tăng 2,2%.

10 tháng năm nay, nhập khẩu ước tính đạt 138,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 56,6 tỷ USD, tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,1 tỷ USD, tăng 19,3%.

Cán cân thanh toán

Tháng 10/2015 ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 13 tỷ USD.

Thành Long

Xem thêm: