Theo số liệu Tổng cục Thống kê, riêng trong tháng 7 nền kinh tế ước tính nhập siêu khoảng 300 triệu USD, như vậy nhập siêu trong 7 tháng đầu năm là 3,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 8 tỷ USD.

Tháng 7 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 14,5 tỷ USD, trong đó kinh tế trong nước đạt 4,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10 tỷ USD, giảm 0,1%.

Bảy tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1%.

Những mặt hàng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 17,1 tỷ USD, tăng 28,2%; hàng dệt may đạt 12,6 tỷ USD, tăng 9,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, tăng 57,8%; giày dép đạt 7,1 tỷ USD, tăng 22,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10,3%; gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 3,8 tỷ USD, tăng 10,4%; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 1,7 tỷ USD, tăng 16,6%; hạt điều đạt 1,4 tỷ USD, tăng 28,2%…

Về thị trường, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 18,9 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp đến là thị trường EU đạt 17,8 tỷ USD, tăng 13,2%; thị trường ASEAN đạt 10,7 tỷ USD, giảm 2,4%; thị trường Trung Quốc đạt 9,3 tỷ USD, tăng 8,3%; thị trường Nhật Bản đạt 7,9 tỷ USD, giảm 6,5%; thị trường Hàn Quốc đạt 4,3 tỷ USD tăng 17,5%.

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,5 tỷ USD, tăng 2,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong tháng tăng 14,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,4%.

Bảy tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39 tỷ USD, tăng 7,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,6 tỷ USD, tăng 23,1%.

Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu 7 tháng tăng mạnh: Ô tô đạt 3,4 tỷ USD, tăng 87,9% (ô tô nguyên chiếc tăng 154,4%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 16,6 tỷ USD, tăng 35,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,1 tỷ USD, tăng 34,5%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 6,1 tỷ USD, tăng 35%; sản phẩm chất dẻo đạt 2,1 tỷ USD, tăng 23%; sắt thép đạt 4,7 tỷ USD, tăng 15,1%.

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng, với kim ngạch ước tính đạt 28,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; Thứ hai là Hàn Quốc 16,2 tỷ USD, tăng 31,7%; ASEAN 14,1 tỷ USD, tăng 5,3%; Nhật Bản 8,5 tỷ USD, tăng 23,9%; EU 5,3 tỷ USD, tăng 6,6%; Hoa Kỳ 4,4 tỷ USD, tăng 20%.

Thành Long

Xem thêm: