Những bức ảnh ảo giác là một loại ảnh dựa vào góc chụp, dùng khoảng cách để tạo ra tính không hợp logic, hay khác thường.

Thật ra nguyên tắc chụp rất đơn giản, nhưng hiệu quả mang tới lại rất thú vị! Chỉ cần một chút sáng tạo và hợp tác với nhau. Dưới đây là 36 bức ảnh đem lại ảo giác, hãy cùng xem bức cuối cùng, theo bạn làm thế nào mà họ chụp được như vậy?

goc anh thu vi 1 goc anh thu vi 2 goc anh thu vi 3 goc anh thu vi 4 goc anh thu vi 5 goc anh thu vi 6 goc anh thu vi 7 goc anh thu vi 8 goc anh thu vi 9 goc anh thu vi 10 goc anh thu vi 11 goc anh thu vi 12 goc anh thu vi 13 goc anh thu vi 14 goc anh thu vi 15 goc anh thu vi 16 goc anh thu vi 17 goc anh thu vi 18 goc anh thu vi 19 goc anh thu vi 20 goc anh thu vi 21 goc anh thu vi 22 goc anh thu vi 23 goc anh thu vi 24 goc anh thu vi 25 goc anh thu vi 26 goc anh thu vi 27 goc anh thu vi 28 goc anh thu vi 29 goc anh thu vi 30 goc anh thu vi 31 goc anh thu vi 33 goc anh thu vi 34 goc anh thu vi 36 goc anh thu vi 37

Lần tới khi đi chụp ảnh, bạn hãy cố gắng tạo ra những bức ảnh tương tự xem sao.

Theo NTDTV
Thu Hằng