Ngày 30-9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra thông báo chấp thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) chào mua công khai 65% cổ phần của Công ty cổ phần Dầu ăn Tường An (mã CK: TAC) .

Theo hồ sơ đăng ký chào mua công khai của Tập đoàn Kido thì mục tiêu là nhằm đồng hành lâu dài cùng Dầu ăn Tường An để đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty và tiếp tục duy trì hoạt động của công ty.

Cụ thể Tập đoàn Kido muốn mua 65% vốn điều lệ của Dầu Tường An, tương ứng hơn 12,33 triệu cổ phiếu TAC. Thời gian mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày có chấp thuận của UBCKNN. Giá chào mua 78.000 đồng/cổ phần tương đương số tiền 963 tỷ đồng .

Tổng công ty Công nghiệp và Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) đang sở hữu 27% cổ phần TAC, đồng thời Tập đoàn Kido cũng đang nắm 24% cổ phần VOC. Như vậy nếu tính cả số cổ phần ở VOC thì Tập đoàn Kido sẽ sở hữu đến 92% cổ phần TAC

Động thái mua cổ phần TAC của Tập đoàn Kido diễn ra sau khi có 2 thành viên Hội đồng quản trị của Dầu Tường An đã gửi đơn từ nhiệm. Hội đồng quản trị Công ty Dầu Tường An đã quyết định tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 6/10/2016 để thông qua việc từ nhiệm này, bầu bổ sung 2 thành viên thay thế cũng như thông qua các vấn đề khác.

Tập đoàn Kido vừa ngưng tham gia kinh doanh mảng bánh kẹo, đồng thời chuyển nhượng 20% cổ phần còn lại của mảng này cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng này.

Văn Nhanh