Bà mẹ khéo léo Sioin Queenie Liao đã sáng tạo ra những bức ảnh đáng yêu của cậu con trai đang ngủ. Mỗi bức ảnh là một tác phẩm riêng, kể về một câu chuyện “như là mơ” – tương tự như những gì được tìm thấy trong tranh sách.
 
She creates amazingly creative scenes.
And each one makes us feel like we are being transported into a fairy tale...
Or a whimsical adventure...
Or the best arcade game of all time. 
null 
null
null 

null

wengenninwonderland.com
 
wengenninwonderland.com
 
 
 

null

null
null
null
 
Tatiana Tobar-Darzi R. | Epoch Times