Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu cho năm nay và năm tới, trong đó cũng nhận định các nền kinh tế thuộc nhóm ASEAN-5 sẽ tăng tốc.

Trong báo cáo công bố ngày 10/10, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng 3,6% trong năm 2017 và 3,7% trong năm 2018, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,2% của năm 2016.

Dự báo mới nhất này cũng cao hơn so với con số IMF đưa ra 6 tháng trước.

Bức tranh kinh tế toàn cầu đang khả quan hơn ở tất cả các khu vực, từ Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản cho đến Mỹ và các nước Châu Á đang phát triển.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu của IMF

Hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm nay. IMF dự báo Canada sẽ tăng tốc mạnh nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển khi tăng trưởng với tốc độ 3% (từ mức 1,5% của năm 2016), tiếp đến là Mỹ với mức 2,2% (từ mức 1,5% của năm 2016).

Đối với Khu vực đồng tiền chung Euro, tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ tăng lên mức 2,1% trong năm nay từ mức 1,9% của năm 2016.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 4, IMF nhận định kinh tế Canada chỉ tăng trưởng 2,5%, Mỹ tăng 2,1% và khu vực Eurozone tăng 1,9%.

Khu vực ASEAN-5 cũng được IMF nâng dự báo tăng trưởng lên mức 5,2% từ mức 5% đưa ra hồi tháng 4. Năm 2016, kinh tế nhóm ASEAN-5 tăng trưởng ở mức 4,9%.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự báo sẽ tăng tốc lên mức 6,3% năm 2017. (Nguồn: IMF)

Theo IMF, sức cầu cao hơn dự kiến từ Trung Quốc và Châu Âu sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực Đông Nam Á.

Trong nhóm ASEAN-5, kinh tế Indonesia dự kiến sẽ đạt mức tăng 5,2% trong năm 2017, Malaysia 5,4%, Philippines 6,6%,  Thái Lan 3,7% và Việt Nam 6,3%.

Minh Tuệ